Monday, October 09, 2006

Sketch इला... मोठया माणसांच चित्रा मधे उग्र रेषा असतात. अनुभवाच्या, कष्टाच्या लहान मुलांच्या चित्रात एक प्रकारचा innocence असतो. तो काढायचा प्रयत्न.

8 comments:

Anonymous said...

वाह, शर्वाणी, मस्तंच!!

Abhi said...

पु. ल. म्हणतांत तसं, ही लहान मुलं आपल्या 'निरागसता' का काय म्हणतांत ना, त्या गुणानं कधी काळजाला हात घालतील, काही नेम नाही. आणि शर्वाणी आपल्या कलेनं कधी लोकांचं काळीज चोरेल, काही नेम नाही...

MandaR said...

mast kela aahes ga....reallly goood....keep it up....

prachi said...

hi...ila cha sketch khup masatch ahe...well done...

Sharvu said...

Thanks all... !!!

Rajan Mahajan said...

!! नितांतसुंदर !!
कधी मन निराश झाले तर हे चित्र पाहावे, मनामधे आनंद ही एकच भावना उरेल.

यशोधरा said...

chaan kaadhala aahes chitra! ekdam gondas bal aahe!

Shruti Namjoshi-Kognolkar said...

Sarvaat sundar aahe he portrait kaaran maazhyaamate
kaaran lahaan baalachyaa chehryaavarche niraagas bhaav umtavta yena sarvaat kathin aahe!

Jivantapane che sundar chitran!Keep it up Sharvani.