Saturday, October 21, 2006

लाहानपणी काढलेल हे चित्र आहे. अंदाजे ८-९ वीत असतानान काढले असा अंदाज, आता आठवत पण नाही...

1 comment:

Mithun said...

Nice bolg, Pls see my blogs as weill
www.saptrangi.blogspot.com, www.marathi-music.blogspot.com
www.placement-address.blogspot.com